سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین نوری – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
فهیمه فرضعلی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

با وجود توسعه تکنولوژی و صنعت و افزایش آلودگی های زیست محیطی جامعه بشری به دورانی از آگاهی و قدردانی از طبیعت و محیط قدم گذاشته که آسایش و تندرستی را در رابطه با محیط زیست خود می جوید.محیط شناسان معتقدند که با ایجاد فضای سبز و پارک می توان به بهسازی محیط زیست کمک کرده و شرایطی برای زندگی بهتر و سالمتر فراهم آورد.یکی از آفاتی که کیفیت و کمیت چمن و درختچه های زینتی را کاهش می دهد لارو چند گونه از سوسکهای خانوادهScarabaiedae (کرم سفید ریشه) می باشد.این لارو با تغذیه از ریشه گیاه باعث تخریب و کنده شدن چمن می گردد.شهر قزوین دارای حدود ۴۶۰ هکتار فضای سبز است که این آفت به قسمتهای زیادی از آن خسارت وارد می نماید.تاکنون راهکارهای موجود نتوانسته است کنترل موفقی برای این آفت ایجاد نماید.لذا تحقیق حاضر در سال ۱۳۸۵ در منطقه قزوین روی گیاه ترون ودر قالب طرح آزمایشی T Test به منظور معرفی روش نوینی برای حل این مشکل اجرا گردید تیمارهای کنترل پیشگیرانه شامل تیامتوکسام ۰/۰۰۰۵ ایمیداکلوپراید۳۵۰ SC 0/001 و۰/۰۰۲و۰/۰۰۳ و تیمارهای کنترل درمانی شامل کارباریل۵۸% WP0/5000 و۰/۰۰۲و۰/۰۰۳و۰/۰۰۵ بود که جهت کنترل پیشگیرانه سم ایمیدا کلوپراید به میزان ۰/۰۰۳ و عملیات درمانی سم کاربایل به میزان ۰/۰۰۵ بهترین نتیجه را ارائه دادند