سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حسن صادقی – استادیار دانشگاه امام حسین (ع)
عزیز رضایی خلیل آبادی – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
عظیم حسینی – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

چکیده:

در سالهای اخیر کشور ایران ، به منظور توسعه تأسیسات زیربنایی و ایجاد و تکمیل زیر ساخت های توسعه و پیشر فت اقتصادی (پروژه های زیربنایی و عمرانی) ، استفاده از سرمایه گذاری خارجی در این بخش را هدف خود قرار داده است . در همین راستا در چند سال گذشته شاهد عقد قراردادهایی از سوی دولت ایران با شرکتهای خارجی در جهت اجرای پروه های عمرانی هستیم .
بطور کلی در قرارداه ای بین المللی عمرانی ؛ طرفین قرارداد وارد بازار بین المللی ساخت و ساز می شوند که تفاوتهای اساسی با بازار ساخت و ساز در داخل کشور دارد . علاوه بر این ، پروژه های مذکور معمولاً با استفاده از سیستم های نوین مدیریتی و قراردادی اجرای می شوند که نسبت به سیستم های سنتی از پیچیدگی های بیشتری برخودار می باشند . یکی از مهم ترین بخش های مدیریت پروژه های بین المللی عمرانی ، مدیریت قراردادها و به خصوص مسائل حقوقی اینگونه قراردادها می باشد (مانند مسائل مربوط به سرمایه گذاری ، ثبت و استقرار شرکتهای خارجی ، بیمه ، مالیات ، ضمانتنامه ها و مسائل مربوط به اختلافات و دعاوی) . توجه به فعالیتهای اصلی تشکیل دهنده چرخه مدیریت این مهم را معمول می سازد که لازمه برنامه ریزی و مدیریت طرحهای
بزرگ عمرانی ، وجود یک چارچوب قراردادی صحیح جهت ایجاد زمینه مناسب برای فعالیتهای مورد نیاز می باشد .مدیریت قراردادهای بین المللی عمرانی شامل فعالیتهای متعدد و متنوعی می باشدکه دارای ماهیت فنی ، حقوقی ، تجاری و اداری می باشند . در این مقاله فعالیتهای مدیریت حقوقی در سه بخش مورد بحث قرار گرفته است که عبارتند از : الف ) مطالعات حقوقی پیش قراردادی ب ) تنظیم قرارداد ج ) مدیریت دعاوی