سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید بهبهانی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن ابوطالبی اصفهانی – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

شاخه عمومی و خصوصی به طریقی اموالشان را مدیریت می کنند به تازگی معنای مدیریت مالی فرموله شده تا دقت بیشتری را بر اصول تجارت تکنولوژی اقتصادی و دیگر انتظامات، به روشی سیستماتیک و یکپارچه اعمالکند. این استراتژی مزایای به صرفه و پاسخ گو رادر مدیریت اموال عمومی عرضه می نماید. در معنای عمومی مدیریت مالی مواردعمومی وسیعی با سیستم های جزء خود مثل مدیریت روسازی دارد. از جمله دلایل توجه به مدیریت مالی این می باشد که بکاربردن اصول متشکل تجاری از جمله روشهای حسابداری مدیریت مالی منجر به کارایی بیشتر و عرضه برنامه حمل و نقل به صرفه تر می گردد. که باید با انگیزه های شاخص خصوصی در قبال کثرت اهداف و تقاضاهایی که مراکز بخش عمومی با آن روبرو می باشد وفق نماید. مدیریت مالی بیان می کند که خصوصیات هر سیستم مفروض باید با سیستم مربوطه متناسب باشد و اینکه هرگونه سیستم مدیریت مالی باید به قدر کافی منعطف باشد تا به تغییرات در هر متغییری پاسخگو باشد. این همان رویکردی است که در سالهای متمادی در مدیریت روسازی منعقد گردیده است.