سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جمشید مقدسی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
مهدی نامور – دانشجوی رشته مهندسی مخازن، دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

در ایران به عنوان کشوری که بیش از ۱۰ درصد کل مخازن نفت جهان و بیش از ۱۳ درصد کل مخازن گاز جهان را داراست، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در درجه اول اهمیت قرار دارند . استفاده بهینه از این ثروتهای خدادادی بی شک راه توسعه اقتصادی کشور را هموار میکند . در حال حاضر با توجه به اینکه بیش از نیمی از میادین نفتی ایران نیمه دوم عمر خود را سپری میکنند و نیز عدم کارایی روشهای سنتی تولید و بهره برداری، اعمال صحیح فرآیند مدیریت مخازن امری ضروریست . فرآیند مدیریت مخزن عبارت است از استفاده صحیح از منابع تکنولوژیکی، مالی و ا نسانی به منظور کاهش هزینه های عملیاتی و کاهش هزینه های سرمایه گذاری و حداکثر نمودن بازده اقتصادی مخزن. اجزای مدیریت مخزن عبارتند از : جمع آوری اطلاعات، مدل سازی اولیه و توصیف مخزن، بررسی عملکرد مخزن و ارائه مدل نهایی و مدیریت محیط . در این مقاله کوشیده شده است ضمن معرفی فرآیند مدیریت مخزن و تشریح اجزای آن به بررسی پارامترهای موثر در اجرای موفقیت آمیز این فرآیند بپردازیم .