سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحیده غبیشاوی – دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

از سال ۱۹۶۱ تاکنون ما شاهد حوادثی چند در رابطه با مخاطرات طب دریا ناشی از زیردریایی ها می باشیم و تا آنجـا کـه آمارها نشان می دهند حداقل حدود ۵۰۷ نفراز مردم در این حوادث جان خود را از دست داده اند . از جمله ایـن حـوادث مـی توان به موارد ذیل اشاره نمود :
– حوادث ناشی از آتش سوزیTo catch fire زیردریایی ها
– حوادث ناشی از غرق شدنsinking زیردریایی ها به دلائل نقص فنی و نشت مواد رادیواکتیو به سواحل آبها
– حوادث ناشی از سوراخ شدنTo become hole زیردریایی ها و ریزش سوخت راکتورهای زیردریایی به سواحل آبها
– حوادث ناشی از اختلالDisturbance در سیستم کنترل سوخت راکتورهای زیردریایی ها
– حوادث مربوظ به از دست دادن سیستم سردکن و یا خنک سازیCool System راکتورهای زیردریایی ها
– حوادث ناشی از افزایش ناگهانی درجه حرارتIncreasing of tempreture منابع سوخت راکتورهای زیردریایی ها
حوادث ناشی از نفوذPenetration نا بهنگام آب به داخل زیردریایی ها و بالا آمدن و یا به سطح آمدن زیردریایی ها
– حوادث ناشی از واژگون شدنInverting و فرو رفتن زیردریایی ها
– حوادثی شامل از دست دادن حالت شناوری ) Floating و پایداری زیردریایی ها
با توجه به ذکر حوادث فوق و آلودگی آبها و منابع مغذی آن و علی الخصوص عدم رعایت نکـات ایمنـی و سـلامت اکوسیـستم سواحل از سوی ناوگان های دارای زیردریایی های ه سته ای و اتمی می توان به عمق حوادث فوق پـی بـرد و از سـازمان های محیط زیست خواست تا با چنین موارد ناگوار برخورد جدی شود . از جمله زیردریایی هایی که موجبات آلودگی سواحل و مخاطرات طب آبها را بوجود آوردند شامل :
۱٫ زیر دریایی هسته ای K-19
2. زیر دریایی هسته ای K-11
3. زیر دریایی هسته ای K-27
4. زیر دریایی هسته ایK-140
5. زیر دریایی هسته ایK-429
6. زیر دریایی هسته ای K-222
7. زیر دریایی هسته ایK-123
8. زیر دریایی هسته ایK-314
9. زیر دریایی هسته ایK-431
10. زیر دریایی هسته ایK-192
ناگفته نماند تعمیر و سرویس زیردریایی ها ی هسته ای باید مرتب انجام شود و به قدمت و سن آنان توجه نمود به طـوری کـه ۲۵ زیردریایی هسته ای با داشتن پروژه های مهم و سری جای بسی تاسف است که از یک استاندارد لازم جهت سیستم داخلی راکتورها عاری باشد . بهر تقدیر اگر قرار باشد تکنولوژی های هسته ای با عواقب زیس تی نا مطلوب از طریق زیردریایی های هسته ای توسعه یابد ، نه تنها این صنعت قادر به پیشرفت پروژه های خود نخواهد بود بلکه خسارت ناشی از آن بـه اقتـصاد کـشورهای قربـانی همجـوار آبهای سواحل بسیار زیاد خواهد بود .