سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام فخیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تربیت مدرس
منصور مصداقی – استاد دانشگاه گرگان، گروه مرتعداری و استادیار گروه مرتعداری دانشگاه ت
قاسمعلی دیانتی – استادیار گروه مرتعداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

توسعه پایدار توسعه ای است به سمت بهره برداری همه جانبه و کلی از منابع طبیعی به نحوی که این منابع و امکانات اولیه برای حیات نسل های آینده هم قابل بهره برداری باشد. الگوی توسعه پایدار منابع طبیعی را بستر توسعه می داند که بدون حفظ آن ادامه توسعه اقتصادی و زندگی بشر امکان پذیر نیست. بنابراین اولین برنامه برای رسیدن به توسعه پایدار را می توان اقداماتی در جهت حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و مراتع دانست. در این تحقیق سعی می شود عواملی که در مدیریت مراتع جهت رسیدن به توسعه پایدار سهیم هستند را شناسایی کرد و نقش هر کدام را مشخص نمود.