سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علی مدقالچی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت-دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا میرمحمدصادقی – دکتری صنایع- استادیار دانشگاه امام حسین (ع)
محمدسعید جبل عالمی – دکتری مهندسی صتایع-استادیار دانشگاه علم و صنعت-

چکیده:

امروزه مجریان و طراحان پروژه های عمرانی به دلیل طراحی نامناسب ، پیچ ی دگی های فن آوری ، تنوع تخصصهای مورد نیاز ، حجم عظیم فعالیتها و نیز تعداد زیاد سازمانها و افراد درگیر ، با مشکلات زیادی در مسیر دستیابی به اهداف خود روبرو هستن د . از این رو این پروژه ها در چهارچوب زمان و هزینه تعیین شده به انجام نمی رسن د . مهندسی ارزش یکی از راهکارهایی است که با استفاده از یک برنامه سیستماتیک و بر پایه تکیه بر خلاقیت گروهی ، ضمن بازنگری پروژه ، فرصتهای صرفه جویی را شناسایی و در اختیار کارفرما قرار می دهد. متاسفانه در بعضی از موارد این تکنیک با نیازها ، خصوصیات و محدودیتهای پروژه های عمرانی هماهنگ نبوده و قادر به برطرف نمودن مشکلات آنها نمی باش د . در این مقاله با استفاده از مفاهیم و تکنیکهای مدیریت کیفیت فراگیر ، مدلی جدید ارائه شده که علاوه بر بهبود مهندسی ارزش ، بتواند تاثیر آن را در برطرف نمودن مشکلات پروژه های عمرانی افزایش دهد.