سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرشاد علیخانی – دانشجوی دوره دکترای مدیریت دولتی، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

درجهان امروز نقش دانش مدیریت به عنوان ترسیم گر مدینه فاضله و راهبردهای تحقق آن ، غیرقابل انکار جلوه می نماید. عدم بهره گیری صحیح از مفاهیم و رویکردهای مدیریتی، متناسب با شرایط و مقتضیات، می تواند بجای تحقق توسعه و پیشرفت همه جانبه عقب ماندگی از کاروان پیشتازان توسعه را به ارمغان آورد. تحول نظام اداری یکی از گلوگاه های حساس و کلیدی در بسترسازی تحقق توسعه فراگیر بشمار می آید. اما از جمله حلقه های غالباً فراموش شده و یا درست اجرا نشده در زنجیره اقدامات در راستای تحول نظام اداری، مدیریت مشارکتی است به نظر می رسد بسیاری از برنامه های مدیریت مشارکتی از رسالت و مامویت های اصلی ترسیم شده در چشم انداز تحول نظام اداری، درجاتی از انحراف را پذیرا شده اند که این مسئله ، اهمیت و ضرورت قابل توجهی جهت طرح مجدد آن، علیرغم جدید نبودن آن در ادبیات مدیریت، پیدا می نماید. لذاست که در این نوشتار سعی برآن است تا با رویکردی فلسفی – اجرایی به موضوع پرداخته شود.