سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمید میرعلائی –

چکیده:

موج گسترده حمایت از مدیریت مشارکتی، تحلیلها و مقالات متعدد در باب تاثیرات مثبت این نوع مدیریت چندی است که جامعه ما را فرا گرفته است در خصوص نتایج موثر و مفید این شیوه مدیریت جای هیچ تردیدی نیست با این حال فراهم سازی بستر مناسب جهت برقراری این شیوه مدیریتی که دارای شرایط و ویژگیهای لازم برای آن باشد بعنوان مقدمه کار از بسیاری جهات قابل تعمیم و اهمیت می باشد و از مهمترین شرایط لازم برای تحقق مدیریت مشارکتی می توان از آمادگی نیروی انسانی نامبرد.