سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر شریف یزدی – شرکت برق منطقه ای یزد

چکیده:

با توجه به روند گسترش بازار برق، ضرورت آمادگی شرکت های توزیع برای ورود به آن بیشتر شده است. وجود برخی از واقعیت ها و قوانین خارج از اختیار صنعت برق،مانند یارانه های قابل ملاحظه تعرفه ای، موجب می شود بهای انرژی الکتریکی خریداری شد از بازار برق، به ویژه رد ساعات پیک بار با بهای فروش آن به بخش قابل ملاحظه ای از مشترکین ، تفاوت چشمگیری داشته باشد.
به بیان دیگر وظایف اجتماعی و تکلیفی صنعت برق حکم می نماید، برق همه مشترکین مشمول تعرفه های مخفف تامین شود. ولی این موضوع مانع کمک به کاهش این دسته از مصارف نمی باشد و می توان با اقداماتی که بازگشت سرمایه سریعی دارند، بخشی ازمصارف ذکر شده را کم کرد.
به طورکلی یک بازار غیر واقعی و غیر منصفانه که در آن اجبار به خرید گران و فروش ارزان باشد، پایداری و توسعه مطلوبی نخواهد داشت. بنابراین با هدف توسعه بازار برق و گسترش آن به شرکت های توزیع، ضروری است برای بسترسازی ورود پایدار شرکت های توزیع به بازار برق این فاصله تا حد امکان کاسته شودتا سود و زیان شرکت ها متناب بانتیجه مدیریت و تلاش انها باشد و نه میزان مصرف گروه های مختلف مشترکین.
در اینمقاله ضمن محاسبه هزینه تمام شده انرژی الکتریکی در ساعات اوج مصرف برای تحویل در ولتاژ فشار ضعیف، برخی زیر ساخت ها و واقعیت های موجود ومیزان سودآوری کاهش و بهینه سازی مصارف روشنایی توسط شرکت برق بررسی میگردد.
همچنین طرح هاینمونه اجرا شده در استان یزد برای کاهش مصارف غیر اقتصادی روشنایی (فروش همراه با زیان، از دیدگاه شرکت برق حاضر در بازار) از طریق اهدا لامپ های کم مصرف یا تخصیص یارانه مضاعف و منافع اقتصادی و فنی مربوط ارائه می شود.