سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد رضائی – دانشگاه صنعت آب و برق
سیامک فارسیان – شرکت توس فیوز

چکیده:

یکی از مهمترین کاربردهای انرژی الکتریکی استفاده در سیستم های روشنایی است و تبدیل انرژِی الکتریکی به نور به سختی انجام می گیرد. مناع نور و به ویژه نوع سنتی آن دارای راندمام بسیار کوچک می باشد و اهم انرژی اخذ شده را تلف نموده و به هدر می دهد و نیاز است در ساخت منابع نور جدید برای بهبود و افزایش ضریب بهره آنها هر چه بیشتر تحقیق شود. همچنین نور حاصل از این منابع به دلیل وجود انواع موانع و منعکس کننده ها نیز به درستی توزیع نمی شود و لازم است در طراحی، بهره برداری و نگهداری از سیستمهای روشنایی به توزیع مناسب نور هر چه بیشتر و در نتیجه حداکثر صفه جویی را تامین نمود و نیز با کمک نور طبیعی، لوازم کنترل و تنظیم نور و استفاده از روشنایی مووضعب با رعایت استانداردهای روشنایی، مدیریت انرژی و بهینه سازی مصرف انرژِ بطور کامل انجام گیرد. در این مقاله به مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در سیستمهای روشنایی پرداخته شده و در این راستا مشخصه های منابع نور سنتی و لامپهای کم مصرف و میزان صرفه جویی انرژی حاصل از آنها با یکدیگر مقایسه شده اند و کاربردها و مزایای استفاده از نور طبیعی همراه با منایع نور مصنوعی نیز مورد توجه قرار گرفته و کنترل و تنظیم نور بر اساس کاربرد آن بررسی و مطالعه شده است. همچنین استفاده از نور موضعی و کاهش نور عمومی و رعایت استاندارهای روشنایی و کاربرد انواع وسایل کنترل و تنظیم نور محیط در جهت مصرف بهینه انرژی ارائه شده است.