سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
امیراشکان نصیری پور – دکتری مدیریت خدمات بهداشتی، درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
اعظم لاری – دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی، درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
بهبود نتایج حاصل از درمان بیماران و کاهش هزینه های دستیابی به نتایج درمانی یکی از مسائل اصلی سیستم های خدمات درمانی است. از آنجایی که نزدیک به ٠١ درصد از سبد هزینه جاری بیمارستان ها، صرف خرید حامل های انرژی می شود و با نگاهی به آمار مصرف انرژی در ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان مشاهده می شود که اتلاف انرژی الکتریکی زیادی در بیمارستان ها را شاهد هستیم و از آنجایی که این حامل ها نقش عمده ای در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی دارند و در عین حال بیمارستان ها پتانسیل بالایی در زمینه کاهش مصرف انرژی دارند؛ بنابراین می توان دراین حوزه مداخله هوشمندانه انجام داد وبا انتخاب الگوها و اتخاذ روش ها و سیاست های مناسب با گذشت زمان شاهد بهینه سازی مصرف انرژی و رسیدن به بالاترین حد پتانسیلصرفه جویی بود . یکی از این تکنیک ها مهندسی ارزش می باشد. این شیوه، که در صنعت بهداشت و درمان با نام آنالیز ارزش شناخته می شود، امروزه به ابزاری استراتژیک برای کاهش هزینه های سازمان در زمینه خرید و چرخه ارزش مواد تبدیل شده است . هدف از این مقاله مروری ارائه مفاهیم و اصول پیاده سازی مهندسی ارزش و همچنین بررسی اهداف مهندسی ارزش در مدیریت مصرف انرژی است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخا نه ای می باشد. کاربرد این روش در بهداشت و درمان در کشف فرصت های ناب صرفه جویی، بسیار کارا و اثربخش است و تمرکز سازمان را به سمت حیاتی ترین نواحی هدایت می کند و می توان به بهینه سازی و کاهش هزینه های جاری بیمارستان دست یافت