سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عیسی فرمانی مرزنکلاته – شرکت مهندسین مشاور نارگان
هاشم اورعی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

امروزه بیش از ٦٠ درص د مصرف انرژی الکتریکی در صنایع توسط موتورهای الکتریکی صورت می پذیرد . در بخش های تجاری و خ انگی این رقم در حدود ٢٥ درص د است . یکی از کاربردهای مهم موتورهای الکتریکی و به ویژه موتورهای القایی استفاده از آنها به عنوان گرداننده پمپ ها است . الکتروپمپ ها چیزی حدود یک ششم از انرژی الکتریکی را در صنایع مصرف می کنند و بنابراین افزایش بازده کاری آنها باعث صرفه جوئی های قابل توجهی در مصرف انرژی و سرمایه، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان خواهد شد .
در این مقاله سیستم های الکتروپمپ بررسی شده و مطالعه بر روی بخش ا لکتریکی سیستم به منظور کاهش مصرف انرژی الکتریکی ورودی انجام شده است . موتورهای الکتر یکی، بررسی تلفات و ارای ه مطالب مربوط به بازده و ضریب توان آنها و نیز ارا ئه راه کارهایی برای کاهش مصرف انرژی الکتروپمپ ها از بخش های اصلی این مقاله می باشند . این راه کارها ش امل استفاده از موتورهای الکتریکی با بازده بالا، استفاده از گرداننده های کنترل دور (VSD) ، بکارگیری موتورهای الکتریکی چند سرعت و در نهایت امکان استفاده از اتصال دایمی ستاره به جای اتصال مثلث در موتورهای الکتریکی به همراه تحلیل های مربوطه می باشند .