سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین بهرامی – سازمان بهره وری انرژی ایران

چکیده:

این پروژه برای حدود ۴۰ کارخانه صنعت نساجی با دیماند برق بیش از ۳ مگاوات، در چهار شاخة تولید پارچه و نخ از پنبه و الیاف مصنوعی، تولید پارچه فاستونی، تولید فرش و تولید الیاف مصنوعی اجراء شده است. اهداف این طرح عبارتند از:
ـ تعیین شاخصهای انرژی بخشهای مختلف تولید (ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، چاپ، تکمیل)
ـ تعیین درصد مصرف انرژی فرآیند نسبت به انرژی کل در هر کارخانه
ـ ارائه راهکارهای بهینه‎سازی مصرف انرژی خاص این صنعت
ـ تشکیل نرم‎افزار بانکهای اطلاعات مصرف انرژی و تکنولوژی و تهیه بروشور
براساس تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامه‎های انرژی در کارخانجات تولید پارچه و نخ از پنبه و الیاف مصنوعی به طور متوسط در بخش ریسندگی برای تهیه یک کیلوگرم نخ ۸/۵۲ مگاژول، در بخش بافندگی برای یک متر مربع پارچه بافته شده، ۹۴/۴ مگاژول و در بخش تکمیل ۱۶ مگاژول به ازا یک متر مربع پارچه، انرژی مصرف می‎شود. این مقادیر برای کارخانجات تولید پارچه فاستونی به ترتیب ۲۸/۷ کیلووات ساعت بر کیلوگرم نخ، ۴۹/۷ مگاژول بر مترمربع و ۹/۶۳ مگاژول بر مترمربع و در صنایع فرش ماشینی به ترتیب ۷/۱ کیلووات ساعت بر کیلوگرم نخ، ۷۷/۱۴ مگاژول بر مترمربع و ۵۳/۲۶ مگاژول بر مترمربع می‎باشد. شاخصهای مصرف انرژی در ۳۸ کارخانه برای بخشهای ریسندگی، بافندگی و تکمیل تعیین و با یکدیگر مقایسه گردیده‎اند. شاخصهای انرژی و خط متوسط مصرف در قالب نمودارهای مختلف معین شده است. با انجام ممیزی انرژی در ۴ کارخانه، پتانسیل صرفه‎جوئی انرژی الکتریکی ۲۳۴ مگاوات ساعت و سوختهای فسیلی ۵۶۵ میلیون مگاژول در سال برآورده گردیده که با اعمال راهکارهای ارائه شده برای هر بخش ضمن کاهش تلفات انرژی موجب کاهش هزینه انرژی این چهارکارخانه، سالیانه به مبلغ ۴ میلیارد ریال طبق قیمتهای انرژی سال ۷۸ خواهد شد.