سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا طالبزاده – شرکت توزیع نیروی برق جنوبشرق تهران

چکیده:

شناخت الگوهای رفتار مصرفی ، وضع قوانین مناسب ، تشویق و حمایت از برنامه های مصرف بهینه ، ایجاد الزامات سازمانی و فن ی و مالی، اجرای تبلیغات و آموزشهای مناسب از اهداف و برنامه هائی است که در بخش انرژی و با توجه به نیازهای کنونی جامعه و ضرورت تقاضای آن میبایست مورد توجه قرار گیرد .از سوی دیگر شناخت الگوی رفتاری مصرف کنندگان محصولات و خدمات تولیدی هر سازمان ، مبنائی برای سیاستگزاری ها و تعیین اهداف عملیاتی و استراتژیک بوده و هم فرآیند مناسبی برای ارزیابی اثر بخشی آن سازمان محسوب می شود .
بدیهی است ایجاد هر نوع تغییر در رفتار خانواده های مصرف کننده ، مبتنی بر شناخت رفتار مصرفی آنان می باشد و برای ترویج توصیه های مدیریت مصرف در زمینه انرژی ، لازم است الگوی مصرفی مشترکین شامل : وضعیت آگاهی و نگرش و رفتار مصرفی آنان مورد مطالعه قرار گیرد و با درک شرایط عینی مصرف کنندگان ، راهکار و برنامه های مناسب تدوین و ارائه شود . لذا ایجاد شاخصهائی که اولاً مدل مصرف را تعیین می نماید و ثانیاً بتواند روند مصرف را در طول زمان در جامعه نشان دهند به عنوان مبدا برنامه ها و هم بعنوان مقصد ارزیابی موثر خواهند بود