سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد حسین کریمی پاشاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح

چکیده:

آب مجازی مقدار آبی است که یک کالا و یا یک فرآورده کشاورزی، طی فرایند تولید، آن را منصرف می نماید تا به مرحله تکامبل برد و مقدار آن معادل جمع کل آب مصرفی در مراحل مختلف زنجیره تولید از لحظه شروع تا پایان می باشد. با توجه به میزان پایین مقدار بارش متوسط سالانه در کشور و نیز کمبود منابع آب قابل دسترس ، مفهوم آب مجازی می تواند به عنوان یکی از راهکارهای مهم در مدیریت منابع آب از جنبه های گوناگون، مانند مدیریت بحران آب و خشکسالی، صرفه جویی در میزان و نحوه مصرف منابع آبی و نیز بحث تجارت آب مجازی مطرح بوده و زمینه ساز دستیابی به توسعه پایدار در بخش آب گردد.در این تحقیق ضمن بیان مفاهیم کاربردی آب مجازی و چگونگی محاسبه میزان آن با استفاده از روابط موجود، مقدار آب مجازی برخی از محصولات کشاورزی در ایران و جهان ارایه و مقایسه گردیده اند و با توجه به آن راهکارهایی جهت بهبود وضعیت موجود بیان شده است.