سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد چیذری – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
کورش محمدی – استادیار و گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس
مسیب بقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

افزایش جمعیت ازیک سو و محدودیت منابع آب هاب شیرین از سوی دیگر باعث پدید آمدن رقابت ها و چالش های شدید مابین کشورهای جهان سوم بر سر منابع آبی مشترک شده است. آب عامل و محرک اصلی کشاورزی در جهان به شمار می رود، از این رو طرح های آبیاری نقش کلیدی در افزایش تولید محصولات کشاورزی در ۵۰ سال گذشته در سطح جهان داشته است. مدیریت منابع آب پایدار در بخش کشاورزی می تواند به طور همزمان به دو هدف پایداری کشت آبی برای امنیت غذایی و حفاظت از محیط طبیعی دست یابد. از کل آب موجود در جهان تنها۲/۵ درصد مربوط به آب های شیرین و از آن نیز تنها۰/۰۱۴ قابل بهره برداری می باشد که بیشتر این مقدار آب نیز در بخش کشاورزی مصرف می شود. شهرستان نهاوند یکی از شهرستان های استان همدان می باشد و در غرب ایران قرار دارد و نمونه بارز است که کشاورزان آن برای آبیاری محصولات خود با کمبود آب کشاورزی مواجهند. یکی از مهمترین و مؤثرتری راهکارهای مقابله با بحران آب، افزایش کارایی آبیاری به همراه استفاده حداکثر از مقدار آب مصرفی در بخش کشاورزی است، به طوری که بهبود مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی گامی مهم و مؤثر در مصرف بهینه آب و افزایش راندمان آبیاری و تولیدات محصولات کشاورزی محسوب می شود و تنها راه پاسخ به تقاضای روزافزون غذا بهره برداری بهینه از منابع آب برای کشاورزی و تولید بیشتر در ازای مصرف کمتر است. لذا در این تحقیق به بررسی راه کارهای مدیریتی در افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی پرداخته می شود