سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی پیرهادی –
منوچهر چیت سازان –

چکیده:

کمبود آب کشاورزی در دشت رامهرمز، مطالعه منابع آب این دشت را جهت اعمال مدیریت صحیح ایجاب می نماید. بدین منظور از مدل ریاضی جهت مطالعه آبخوان استفاده شده است که پس از تهیه داده های مورد نیاز مدل واسنجی و سپس صحت سنجی گردیده و پس از اطمینان از صحت عملکرد آن، مدل تهیه شده جهت پیش بینی وضعیت آینده آبخوان تحت تاثیر گزینه های مختلف مدیریتی از جمله اجرای شبکه آبیاری و زهکشی مورد استفاده قرار گرفته است.