سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم حافظ پرست مودت – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه تهران
مجید خلقی – دانشیار دانشگاه تهران
سیداحسان فاطمی – کارشناس ارشد عمران آب دانشگاه شریف

چکیده:

با توجه به اینکه کشور ما درسالهای اخیر با مشکل شدید کمبود آب مواجه شده است . بنابراین مدیریت حوضه های آبریز اهمیت ویژه ای دارد به طوری که عدم مدیریت صحیح بر منابع آب و خاک حوضه های آبریز باعث شور شدن اراضی، افت سطح آب آبخوانهای دشتهای کشور، فرسایش خاک وکاهش عملکرد محصول و … شده است . در این تحقیق به منظور ایجاد مدیریت صحیح بر منابع آب وخاک با توجه به روش شبیه سازی بر اساس بهینه سازی، با استفاده از نرم افزار های LINGO ,WEAP سناریو های تخصیص آب برای بررسی منطقه مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه باراجین در شرایط فعلی آن ونیز شرایط طرح های آتی شامل احداث سد باراجین بر روی رودخانه باراجین و ایجاد فضای سبز بوستان باراجین مورد بررسی قرار گرفته و در واقع شرایط این حوضه آبریز قبل و بعد از احداث سد آنالیز شده است . نتایج نشان می دهد در شرایط فعلی بااستفاده از جریان بهنگام رودخانه باراجین و رژیم سیلابی آن محدوده کمی از باغات تحت پوشش قرار گرفته است و در صورت احداث سد امکان افزایش سطح زیر کشت برای ایجاد ۸۵۰ هکتار بوستان باراجین و ۸۰۰ هکتار باغات انگورفراهم خواهد شد .