سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نفیسه مصری –
طیبه مصری –
سیمین سارانی –

چکیده:

آب گنجینه مشترک انسانهاست که باید به نسلهای بعدی سپرده شود . افزایش مصرف و تخریب منابع آب در مرحله نخست بر زندگی افراد فقیر و مستمند اثر می گذارد ، به نوبه خود فقر ، ناداری و بیماری واژه برگرفته از عدم توسعه می باشد و تخریب منابع آب به منزله تخریب پایه های توسعه است .
آب یکی از بزرگترین چالش های قرن حاضر بشریت است که می تواند سرچشمه بسیاری از تحولات مثبت و منفی جهان قرار گیرد .
عدم توزیع مناسب بارندگی و عدم تطابق نیاز مصرف با زمان نزولات جوی و نیاز شدید به سرمایه گذاری در بخش های ذخیره و پایش و حفاظت از منابع آب ، ابعاد چالش های آب را سنگین تر و گسترده تر می نماید اهمیت مدیریت منابع آب همپای مدیریت توسعه است و این دولت ها هستند که می توانند و قادرند این مدیریت را منسجم ، مستمر و هدف دار دنبال کنند .
تامین مصارف آب به آسانی میسر نگردیده است . از یک سو برای متناسب نمودن توزیع زمانی و مکانی منابع آب با نیازها ، حجم عظیمی از منابع مالی و نیروی انسانی ملل دنیا برای ایجاد بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب مصرف شده و از سوی دیگر این افزایش رفا آثار و تبعات منفی بسیاری را نیز به ارمغان آورده است که در رأس آن تخریب ، ضایع شدن و آلودگی منابع آب و محیط زیست است که برخاسته از اقدام نسنجیده بشر برای ارتقای سطح رفاه خود می باشد .