سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مهدیه شهرکی – دانش آموخته رشته زیست شناسی دانشگاه زابل
فاطمه مصری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه پیام نور واحد زاهدان

چکیده:
آب ، یکی از عناصر اصلی توسعه پایدار محسوب می شود . دستیابی به توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن توسعه بخش آب اگر ناممکن نباشد، بسیار مشکل خواهد بود . خلأ بین توان تأمین آب و شدت تقاضا، بحران آفرین است محدودیت ذاتی منابع آب وقوع و حدوث خشکسالی و آثار تخریبی فعالیت انسان بر محیط زیست جملگی زمینه ساز چالش های سنگین در امر بهره گیری از منابع آب شیرین می باشند .عدم توزیع مناسب بارندگی و عدم تطابق نیاز مصرف با زمان نزولات جوی و نیاز شدید به سرمایه گذاری در بخشهای ذخیره، پایش و حفاظت از منابع آب، ابعاد چالش آب را سنگین تر و گسترد ه تر می نماید .اهمیت مدیریت آب، همپای مدیریت توسعه است در این راستا رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب امکان بهینه سازی مشارکت بخش آب در دستیابی به توسعه پایدار را فراهم می کند . از این رو اهدافی که مبنای مدیریت یکپارچههستند، هم راستا با اهداف توسعه پایدار می باشنددر این مقاله براساس مطالعات صورت گرفته در مقالات و کتب مرتبط با موضوع و استفاده از اینترنت و سایتهای معتبر علمی سعی بر آن دارد تا ضمن ارائه تعریف جامعی از مدیریت یکپارچه منابع آب،به بررسی موضوع توسعه پایدار با تکیه بر مدیریت منابع آب بپردازد.