سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن قربانی –

چکیده:

امروزه مدیریت ، بعنوان هنر بکارگیری منابع موجود، یکی از بارزترین شاخص های رشد صنایع کشور های پیشرفته محسوب می شود. به جرات می توان ادعا کرد که بدون ارتقا روش های مدیریتی، صنایع امروز دنیا هرگز به پیشرفتی چنین شگفت دست نمی یافتند. همگام با رشد علوم وفن آوری ، سیستمهای مدیریت نیز درزمینه های ختلف ناچار به تغییر و تحول درجهت ارتقا کیفی می باشند. در این میان صنایع دریایی از این امر مثتثنی نیست. صنایع دریایی به لحاظ سنخیت خود با دیگر صنایع از یک طرف و مشخصات منحصر به خود از طرف دیگر، نیتزمند بهره گیری از سیستمهای کارآمد مدیریتی می باشند. این مقاله با کند وکاو پیرامون مشخصات اصلی مدیریت درصنایع دریایی، به تحلیل سیستمهای مدیریت منابع انسانی پرداخته و نقش محوری آن را در پیشرفت صنایع دریایی بازگو میکند.