سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

احمد تیموری – کارشناس کنترل پروژه ها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
علی طاوسی – رئیس اداره کنترل پروژه ها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

چکیده:

یکی از بزرگترین چالش هایی که پروژه ها در دنیا با آن روبرو هستند، مدیریت مناسب آن ها است . به نظر می رسد تعریف فعالیت ها در قالب پروژه های مشخص سبب می شود که فرآیند مدیریت آن مشخص تر بوده و بتوان آن ها را در چارچوب های تعریف شده به انجام رسانید . پروژه را می توان به عنوان یک برنامه تعهد شده با محدوده ابتدا و انتهای مشخص تعریف کرد که در قبال صرف بودجه ای معین به نتایج یا محصولات مورد نظر خواهد رسید . مدیریت پروژه نیز عبارت است از سازمان دهی و اداره نیروهای انسانی برای انجام فعالیت های از پیش تعیین شده در قالب برنامه زمانبندی مشخص با هزینه توافق شده، برای رسیدن به اهداف، نتایج و محصولات تعیین شده می باشد . آرزوی تمامی مدیران پروژه موفقیت پروژه است اما نباید فراموش کرد که این امر تصادفی نیست . یکی از ابعاد بسیار مهم در اجرای پروژه ها، بحث مدیریت منابع انسانی و فرآیند های مربوط به آن است و همانطور که نیروی انسانی در یک شرکت تولیدی یا کارخانه بزرگ خودرو سازی و امثال این، اهمیت دارد در پروژه هم با توجه به نوع کار و ساختار موقتی آن امری ضروری است . امروزه بکار گیری فرآیندها و سیستم های مدیریت منابع انسانی یکی از مهارت های مورد نیاز برای مدیران پروژه است که در این مقاله ضمن پرداختن به آن، سعی شده تا با بررسی برخی از پروژه های بزرگ و زیربنایی کشور درصنایع نفت و گاز، پتروشیمی، کشتی سازی، فولاد و ساختمان جایگاه مدیریت منابع انسانی در پروژه ها و اهمیت برخی از فرآیندهای آن مشخص گردد .