سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین حقیقی – آرایه سیستم و مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

در سالهای اخیر همزمان با پیشرفتهای سریع تکنولوژی در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تحولات گسترده ای بوقوع پیوسته است و با روندی فزاینده ادامه دارد. در این شرایط امر آموزش و انتقال دانش و تجربیات در زمینه های مختلف، اهمیت بسزایی یافته است.بی شک پیشرفت تکنولوژی خود امر آموزش را نیز دچار تحول عمده نموده است در حالیکه در سالهای قبل آموزش عمدتاً بصورت کلاسیک و از طریق انتقال یک طرفه برخی مطالب از سوی مدرس صورت می پذیرفت.