سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سعید عسکری ماسوله – دانشجوی دکترا رفتار سازمانی و منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی افشار – کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد تهران

چکیده:
منابع انسانی با ارزش ترین سرمایه هر کشور محسوب شده و محور توسعه به شمار می آید. بنابراین برای تحقق رشد و توسعه کشورنیاز به برنامه ریزی دقیق برای این سرمایه ارزشمند وجود دارد. با توجه به اینکه کشور همواره در معرض تغییرات سریع محیطیاست و با در نظر گرفتن تحولات آینده، نیاز به توسعه منابع انسانی برای تحقق رشد و توسعه کشور ضروری جلوه می کند. همچنینبه واسطه تغییر محیط کسب و کار، ضرورت پاسخگویی به تغییرات، پیش بینی محیط، تغییرات و اتخاذ تصمیمات اثرگذار درخصوص آینده، مدیریت منابع انسانی نیز باید تغییر کند. آینده غیرقابل پیش بینی است و مشکل است تعیین کنیم که چه رویخواهد داد. از این رو انعطاف پذیری و کسب دانش کافی در جهت پاسخگویی به این عدم قطعیت ها ضروری می باشد. با توجه با آنچه گفته شد در این مقاله بطور اجمالی به بررسی موضوعات منابع انسانی، چالش ها و نقش های در حال تغییر با در نظر گرفتن رویکرد آینده پژوهانه خواهیم پرداخت