سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بتول محب راد –

چکیده:

بلایای طبیعی می توانند تولید حجم زیادی زباله کنند که بستگی به درجه و شدت بلا متفاوت است. در این ارتباط تأمین خدمات عمومی و کوتاه مدت و دراز مدت قابل طرح می باشد. بطور کلی می توان مواد زائد جامد ناشی از بلایا را به ۳ دسته تقسیم نمد: ۱-مواد زائد جامد ناشی از خود حوادث ۲-مواد زائد جامد ناشی از حادثه دیدگان ۳- مواد زائد جامد ناشی از امداد رسانی به حادثه دیدگان . بازیافت زباله یکی از اجزای مهم جمع آوری زباله است. بسیاری از آشغالهای تولید شده از بلایای طبیعی مضر نیستند. طبق تحقیقات به عمل آمده حدود ۱۷% کاغذ، ۲% شیشه و سرامیک، ۵% فلزات، ۴۳% مواد غذایی، ۲۲% مواد متفرقه، ۶۵ریال مواد قابل کمپوست ترکیب زباله تولیدی راتشکیل می دهند که می تواند مورد بازیافت قرار گیرد. خاک، مصالح ساختمانی و آشغالهای سبز مثل درخت ها، بوته ها ترکیب عمده ای از حجم زباله های طبیعی است. بسیاری از این زباله ها می توانند دوباره مورد استفاده قرار گیرند زباله های ناشی از سیل، زلزله، طوفان، آتش فشان و … جزء زباله های قابل بازیافت هستند. در این مقاله علاوه بر تقسیم بندی زباله ها از نظر منشأ تولید بطور خلاصه اشاره به موارد زیر می نماید: برنامه ای برای مدیریت آثار بلایای طبیعی، ایجاد طرح دراز مدت مدیریت آثار بلایای طبیعی، رسیدگی به نظم و کمکهای متقابل به جامعه- اجرای برنامه بازیافت مواد زائد جامد- به روز کردن طرح مدیریت مواد زائد جامد- فراهم کردن تجهیزات و لوازم- منابع و میزان و تولید مواد زائد جامد- مدیریت طولانی مدت مواد زائد جامد دارد. نتیجه گیری: از آنجایی که عدم برنامه ریزی صحیح مواد زائد جامد می تواند به گسترش انواع بیماریهای ناشی از مواد زائد جامد و ناخوشایند کردن محیط، آلودگی منابع آب ایجاد مشکل در راههای مراسلاتی شود، رعایت ضوابط و دستورالعملهای مدیریت مواد زائد چه قبل از بلا و چه بعد از ان می تواند از نظر اقتصادی و نیز حفظ سلامت جامعه و محیط بسیار حائز اهمیت است. درا ین مقاله سعی شده که راهکارهای مدیریتی مناسبی به طور خلاصه توضیح داده شده است.