سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدعلی عبدلی – عضو هیأت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رضا سمیعی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشددانشکده محیط زیست– دانشگاه تهران

چکیده:

در پسماندهای خانگی مقداری مواد زاید خطرناک یافت می شود. مواد بهداشتی – درمانی، پاک کننده ها، قوطی رنگها، حشره کش ها و باطری های جیوه ای از جمله این مواد هستند. این مواد می توانند سمی، منفجره، خورنده و قابل اشتعال باشند. بنابراین مدیریت و دفع این مواد باید طبق اصول مدیریت و دفع مواد زائد خطرناک انجام شود. از طرف دیگر مقدار این مواد در کل زباله های خانگی بسیار کم است (حدود ۰/۱ درصد) جداسازی و مدیریت جداگانه آنها هزینه های زیادی را در بر دارد. یکی از راههای دفع این مواد، دفع آنها همراه با سایر زباله های شهری است که به دفع
مشترک معروف است. مقادیر کم این مواد در مکانهای دفن بهداشتی مهندسی، مانع از فعالی تهای میکروارگانیسم ها برای تجزیه و تخریب مواد فسادپذیر نمی شوند و تاثیر کمی روی کیفیت شیرابه و گاز دارند.