سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ایرج یاوری – اعضای هیئت علمی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور سرارود – کرمان
ارژ نگ جوادی – اعضای هیئت علمی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور سرارود – کرمان
نادر محمودی کورش – اعضای هیئت علمی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور سرارود – کرمان
عادل جهانگیری – کارشناس ارشد معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور- سرارود

چکیده:

نخود یکی از محصولات مهم در شرایط دیم ایران است که نقش بسیار مهمی در تناوب با گندم و جو دیم بازی میکند میکند. سالانه در ایران ۷۰۰۰۰۰ هکتار به کشت نخود اختصاص پیدا میکند .این مساحت بدلیل بالا بودن هزینه های تولید در روشهایزراعت سنتی در حل کاهش است.هدف اصلی این مقاله کاهش هزینه تولید نخود با ارائه یک روش جدید مکانیزه از مرحله تهیه زمین تا برداشت آن می باشد.
که نتیجه آن تشویق کشاورزان به تولید نخود می باشد. این روش با عامل اصلی کاهش انگیزه مولدین در تولید نخود که بالا بودن هزینه تولید می باشد مقابله می نماید.