سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرخ ملیحی – واحد پژوهش و توسعه شرکت پاک روش

چکیده:

امروزه نوآوری در تکنولوژی نه تنها اهمیت زیاد در پیشرفت و توسعه صنایع دارد بلکه در تحکیم موقعیت ملت ها در صحنه رقابت بازار جهانی بسیار مهم می باشد. بطور کلی نوآوی شامل دو بخش عمده شکوفایی یک ایده جدید یا اختراع و تبدیل این ایده به یک محصول، فرایند و یا خدمات مفید برای اجتماع می باشد. با توجه به این تعریف کلی مدیریت نوآوری یک فرایند پیچیده است که نیاز به قدرت موثر در برنامه ریزی و هماهنگی افراد متخصص و مبتکر ، ساختار اجرایی سازمان و آگاهی از نیاز صنعت و اجتماع دارد.
نقش مدیریت شامل اداره مراحل مختلف فرایند نوآوری می شود که اهم آن به شرح زیر میباشد:
۱- جمع آوری و سنتز اطلاعات علمی و تبدیل آن به دانش فنی
۲- نوآوری و ایجاد ایده های جدید با تمرکز بر بهبود کیفیت محصولات، ابداع محصولات جدید، بهبود فرایند تولید و خدمات
۳- تبدیل ایده های جدید به طرح ها و نمونه های کاربردی
۴- انتقال دانش فنی و طرح ها به مراحل تولید، توزیع و مصرف
هر یک از مراحل فوق نیاز به تدبیر و شیوه خاص مدیریت دارد. در مراحل اولیه که مربوط به شکوفایی و ایجاد اید ه های جدید می شود چالش در مدیریت ، ایجاد انگیزه در افراد خلاق و مبتکر و ایجاد ساختار سازمانی و محیط مناسب است که به شکوفایی ایده های مفید و موثر کمک می کند. آگاهی از نیاز مصرف کننده و دسترسی به یک بودجه محدود و بدون کنترلهای پیچیده سازمان از نکات مهم در این مرحله می باشد.