سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد نوری سپهر – دکتری تخصصی بهداشت محیط ( Ph . D ) استاد یار دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چکیده:

مقدمه و هدف : بر اساس قانون RCRA آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا آیین نامه مربوط به مدیریت پسماندهای زیانبار را تدوین کرد . بر اساس این قانون این مواد باید یکی از ویژگیهای قابل اشتعال ، خورنده ، فعال بودن ، دارای خاصیت انفجاری و سمی را دارا باشند. وقوع حوادث ناشی از آلودگی سواحل ، رودخانه ها ، خورها و خلیج ها به پسمانده ای شیمیایی و خطرناک در جهان کم نیستند . پسماندهای شیمیایی و صنعتی حاصل تغییر و تحول در رشد و توسعه صنعتی کشورها هستند . مخاطرات حاصل از نگهداری ، جمع آوری و حمل و نقل مواد زائد خطرناک ، در سطح دنیا باعث گردید تا کشورهای اروپایی در سالهای ۱۹۷۸ و ۱۹۸۴ دستورالعمل هایی را به منظور پیشگیری از آسیب های جدی بر انسان و محیط زیست تدوین نمایند . کشورهایی مانند بریتانیا در سال ۱۹۷۰ ، آمریکا در سال ۱۹۸۰ RCRA وآلمان در سال ۱۹۸۰ و فرانسه در سال ۱۹۷۵ از جمله کشورهایی بودند که در زمینه نحوه مدیریت پسماندهای شیمیایی قوا نینی را وضع نمودند . در این مقاله به روشهای نگهداری و جابجایی آنها با تکیه بر مقررات بین المللی پرداخته شده است .روش جمع آوری داده ها : این مقاله که از نوع مروری بوده ، با بررسی نسبتا کامل متون معتبر خارجی و داخلی و همچنین مقالات علمی ، می تواند راهکارها ی علمی و عملی خوبی را پیش روی سازمانهای مسئول در امور بندری ، به منظور پیشکیری از حوادث احتمالی ناشی از نگهداری و حمل و نقل پسماندهای شیمیایی و خطرناک قرار دهد . همچنین قوانین مرتبط با نگهداری و حمل و نقل مواد زائد خطرناک به همراه علائم هشدار دهنده که مورد توافق جامعه بین المللی است ، ارائه خواهد شد .