سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مسعود رحیمیان – قائم مقام اجرایی شرکت پویافرین
منصور کریمی – کارشناس ارشد کنترل پروژه شرکت پویافرین
نگین افتخاری – کارشناس کنترل پروژه شرکت پویافرین

چکیده:

مدیریت پروژه فرآیندی ساختار یافته است که در آن، ابزار و تکنیکهای مختلفی برای مدیریت موثر منابع محدود به منظور نیل به اهدافی با کیفیت مشخص، به کار گرفته می شوند. کنترل هزینه و پیش بینی آینده از مهمترین اهداف مدیران پروژه است.یکپارچه سازی اصولی اطلاعات هزینه، زمانبندی و فنی پروژه در اسلوبی معنیدار و منطقی، همواره چالش مهم مدیران پروژه بوده است. عدم سازگاری ساختار شکست کار و ساختار شکست عناصر هزینه امکان کنترل اجزاء متعدد پروژه را تا حد کنترل اجمالی پروژه تنزل میدهد.در پروژه های تراکم دینامیکی چون آثار ظاهری کار انجام شده فقط برای مدت کوتاهی قابل رویت است و هزینه تصدیق از هزینه انجام دوباره کار بیشتر است، نیاز به دقت و سرعت عمل در این حجم از داده ها و لزوم جمعآوری الکترونیکی اطلاعات مشهود است. جمع آوری دقیق اطلاعات عملکردی و مقادیر عناصر هزینهای -کارکرد ماشین آلات، پرسنل و مصرف مصالح- با مشخص بودن هزینه واحد، باعث شد تا فارغ از مشکلات اجرایی تطبیق با حسابداری به مدیریت هزینه به روش برآورد و شاخصهای بهره وری دست یابیم. تطابق مقداری و هزینه ای کار انجام شده با بودجه،کمک بسیار موثری در بازخورد به موقع و پیش بینی آینده برای تصمیم سازی مدیران دارد.