سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی خانزادی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا عباس نیا – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
مجتبی مغربی – کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت ایران
جلال ایوبی نژاد – کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

عملکرد پول در پروژه همانند عملکرد خون در بدن است. هر تغییری در هر یک از پارامترهای کیفی و کمی پروژه ، به طور یقین یکی از اولین تاثیراتش را بر روی هزینه خواهد داشت، بنابراین نحوه مدیریت هزینه پروژه یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار در موفقیت و یا عدم موفقیت یک پروژه خواهد بود.
پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOX از سری استانداردهای موسسه مدیریت پروژه آمریکا PMI بوده. که عباراتی جامع و فراگیر است به طوریکه به توصیف مجموعه دانشهای درگیر در چرخه مدیریت پروژه می پردازند. این مجموعه در بر دارنده شیوه های سنتی ثابت شده ای است که به صورت فراگیر به کار گرفته شده اند و همچنین شامل علوم ابتکاری و شیوه های مدرنی است که پیش از این دامنه استفاده از آنها محدود تر بود.
از طرفی دیدگاه PMBOX مدیریت هزینه پروژه در بر دارنده فرآیندهای مورد نیاز به جهت تضمیت این نکته است که پروژه با بودجه مصوب خود تکمیل خواهد گردید. به همین خاطر برای مدیریت هزینه چهار مبحث برنامه ریزی منابع، برآورد هزینه، بودجه بندی هزینه و کنترل هزینه تعریف کرده است. که هر کدام از این مباحث خود شامل سه قسمت ورودی ، پردازش و خروجی است. تمامی این چهار مبحث عملکردی سلسله ای دارند، به طویکه خروجی هر مبحث ، ورودی مبحث بعدی است و این تعریف سیستماتیک می تواند به عنوان راهکاری به مدیر در مدیریت هزینه پروژه اش کمک کند.