سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صمد شهری – تحقیق و توسعه – شرکت پالایش نفت تبریز

چکیده:

امروزه در عملیات پالایش مدیریت هیدروژن یک عملیات بحرانی جهت تولید سوخت تمیز بشمار می رود . استانداردهای جدید سوخت های مختلف و تلاش جهانی جهت کاهش میزان گوگرد موجود در سوختها و نقش هیدروژن جهت گوگرد زدائی اهمیت موضوع را خاطر نشان می کند . تلاش پالایشگران جهت افزایش ظرفیت واحدهای گوگردزدائی موجود و نیز حصول به استانداردهای جدید در فرآورده ها ئی نظیرسوخت بنزین و سوخت گازوئیل بیش از پیش افزایش نیاز به هیدروژن را دیکته نموده و افزایش ظرفیت و یا احداث واحد های جدید را توصیه می نماید . گسترش واحد های گوگردزدائی در کنار سایرواحدهای مصرف کننده هیدروژن و مبادی تولید کننده آن لزوم برخورداری از یک شبکه م طمئن هیدروژن درپالایشگاه های نوع پیچیده و نیمه پیچیده را می رساند . بعلاوه در کنار عوامل فوق افزایش خلوص هیدروژن جهت بیشینه کردن ظرفیت واحدهای گوگرد زدائی و افزایش عمر کاتالیست آن ها لازم است . مقاله حاضر مروری است به مدیریت شبکه هیدروژن در پالایشگاهها ون قش ش بیه سازی دربهینه سازی واحد های هیدروژن سازی وپیش بینی محدودیتهای موجود در این زمینه