سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین نظم فر – شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
محمد همتی – شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

چکیده:

یکی از مشکلات شرکت های آب و فاضلاب نبود نقشه های بهنگام شبکه توزیع و مشترکین،پراکنده بودن اطلاعات توصیفی مربوط به شبکه توزیع در اذهان افراد مختلف، گوناگونی وظایف و فعالیتهای واگذارشده مانند: احداث، توسعه و نگهداری خطوط و تاسیسات شبکه های آب و کانالهای دفع فاضلاب، ایجاد منابع جدید جهتتامین آب شهروندان، حفظ پاکیزگی و بهداشتی بود آب شرب شهروندان که به اندازه ای وسیع و گسترده است که هرگونه نارسایی در سیستم تامین آب و دفع فاضلاب شهر، تمام فعالیتهای شهری را تاحت تاثیر مستقیم خود قرار می دهد. گستردگی فعالیتهای شرکت آب و فاضلاب و تعداد زیاد سرویس گیرندگان که عموما شهروندان می بشند هماهنگی ، انسجام و سازماندهی ویژه ای را طلبمی کند و اینمسئله امکان پذیر نیست مگر با دسترسی به اطلاعات صحیح، دقیق و بهنگام آنهم در چارچوب سیستمی هماهنگ و منسجم که با بالاترین کیفیت در کمترین زمان و با بیشتریت سرعت و دقت، توان ارائه اطلاعات را داشته باشد. از این رو با توجه به نفش حیاتی اطلاعات مورد نیاز استفاده از یک سیستم اطلاعاتی مناسب بخوبی اخاس میشد سیستمی که بتواند در قالب مجموعه ایسازمان یافته و منسجم اطلاعات قابل قبول و پالایش شده را با کمترین هزینه، صرف کمترین وقت و بال بالاترین کیفیت و سرعت در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. GIS این امکان را به شرکت ها می دهد که کلیه اطلاعات مورد نیاز در یک سیستم نرم افزاری به گونه ای گردهم آورند که ضمن در اختیار گذاشتن اطلاعات بهنگام با مکانیزه کردن سیستم انجامکلیه خدمات مهندسی سیتسم توزیع آب و امور مشترکین را در درون خود امکانپذیر سازد.
GIS می تواند به پرسشهای متنوعی پاسخ دهد. ماهیت این پرسش می تواند مکانی، موضوعی، تابعی، شرطی، شبیه سازی و مدلسازی و … باشد. که در شرکت های آب وفاضلاب کاربرد فراوان دارد. با توجه به مطالب فوق می توان چنین قلمداد کرددر صورتیکه یک GIS صحیح وکامل در شرکت های آب و فاضلاب پیاد ه شود می توان به حل آسان بسیاری از مسائل اساسی و پیچیده این شرکتها دست یافت.
با توجه به مطالب فوق الذکر و درک نیاز به داشتن چنین سیستمی در این مقاله سعی شده است امکانات و قابلیتهای این سیستم در مدیریت و آنالیز شبکه ارائه شود.