سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ماندانا یاوری – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات اهواز
سارا کفاشی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

هدف از این تحقیق شناسایی ارزش های بالای جزیره و میزان انطباق آن با معیارهای جهانی به منظور انتخاب آن با عنوان منطقه حفاظت شده با استفاده از معیارهای IUCN می باشد . معیارهای IUCN شامل ۵ معیار ( اکولوژیک، اجتماعی، اقتصادی، عملی، منطقه ای ) و ۳۴ زیر معیار می باشند . معیارهای فوق در جزیره مینو در قالب ۴ منطقه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند . نتایج به دست آمده نشان می دهد که از ۴ منطقه مطالعاتی، ۲ منطقه بیش از نیمی از کل امتیازات را کسب نموده و در نتیجه حائز شرایط حفاظت می باشند . با توجه به طبقه بندی های IUCN برای حفاظت از مناطق ساحلی، مناطق اول و سوم در طبقه ۶ حفاظتی یعنی استفاده پایدار از بوم سازگان های طبیعی، منطقه دوم در طبقه ۵ یعنی حفاظت از چشم اندازهای زمینی و دریایی و تفریحی قرار می گیرند . با توجه به وسعت کم جزیره و نیز شرایط مساعد توان بالا جهت حفاظت این منطقه، حفظ این عرصه های طبیعی و عمدتاً بکر و تهیه یک برنامه مدیریت مستمر، علاوه بر حفظ ماهیت طبیعی این سواحل، امکان بهره برداری پایدار از توان بالای آنها را نیز فراهم خواهد آورد .