سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

فرداد اسلامی – شرکت QS سوییس

چکیده:

مجموعه ای از رابطه علت و معلولی و قراردادها و قانون هایی است که در طول سالیان دراز بر اثر محرک های دریافتی به وجود آمده اند و در ذهن ما(حافظه بلند مدت)نگه داری می شوند. این الگوها به مانند فرمانده انسان عمل می کنند هر محرکی که دریافت می شود به الگوی ذهنی سپرد می شود تا درباره آن و رفتار و اعمال متناسب با آن تصمیم گیری شود. وابستگی و دلبستگی انسان ها به الگو های ذهنی به قدری زیاد است که در صورت تهاجم به آن ها واکنش های عصبی و پر تنشی در انسان ایجاد می شود. بشر هیچ علاقه ای برای تغییر الگوهای ذهنی ندارد. به گونه ای که اغلب انسان ها در گذشته زندگی می کنند و تجربه های گذشته به صورت مطلق در تصمیم های آن ها و زندگی آن ها حکم رانی می کند. جهان امروز با شتاب و سرعتی که دارد نیاز به انسان های توسعه یافته دارد یعنی انسان هایی که شتاب را خلق کنند نه در گرداب آن نابود شوند این انسانها یک ویژگی بارز در کنار سایر ویژگی ها دارند، آن ها به صورت مستمر الگوهایذهنی خود را توسعه میدهند، انسان هایی که قادرند بر الگوهای ذهنی مدیریت کنند و واگرایی و هم گرایی ذهنی را تحت کنترل در آورند، انسان هایی که دانایی تولید می کنند و دنیای کهنه را دور انداخته اند، انسان هایی که اعتقاد دارند در آینده تجارت دانایی معنای اصلی تجارت خواهد بود.به همین دلیل مدیریت و استانداردها در آینده بسیار بیشتر از امروز تاثیر گذار خواهند بود. باور داریم در آینده استانداردها نقش هماهنگ کننده را در تجارت جهانی خواهند داشت و سرعت تدوین(تولید) و انتشار آنها سرسام آور خواهد بود. پیش بینی ها نشان میدهد که تا سال ۲۰۲۰ بیش از یک میلیون استاندارد بین المللی در جهان منتشر خواهد شد و تقریبا فعالیتی را نمیتوان یافت که دارای استاندارد نباشد . مرجع تمامی فعالیت ها و همچنین ارزیابی آنها استانداردها خواهد.در آینده نه چندان دور استانداردهایی در مورد الگوهای ذهنی و رفتاری انسانها تدوین و منتشر خواهد شد و همچنین استانداردهای بسیاری برای زندگی اجتماعی و اصول شهروندی و رفتار اجتماعی انتشار خواهد یافت.در همین ارتباط هر یک از افراد اجتماع باید اثبات کنند که با این استانداردها منطبق هستند و گواهی نامه های (گواهی نامه فردی) لازم را دریافت کنند. باور داریم سازمانهای فردا شرایط استخدام خود را بر اساس ارزیابی گواهینامه های فردی افراد پایه ریزی میکنند. بسیاری از متفکرین سال ۱۹۹۶ را سال تولد دنیای جدید می دانند و بر این عقیده هستند که دنیا در سال ۱۹۹۶ مجدداً متولد شد. در این سال اینترنت به جهانیان معرفی عمومی شد و به راستی دنیای جدیدی گشوده شد. سرعت دنیا پس از تولد این پدیده چند صد برابر شد و در انتظار هستیم تا سرعت دنیا چند هزار برابر وضعیت کنونی شود. یکی از مواردی که برای نقش استانداردها در آینده پیش بینی میکنند همراهی برای افزایش سرعت تغییرات در جهان است.پیش بینی ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۰ سرعت دنیا تا چند هزار برابر وضعیت فعلی افزایش خواهد یافت. این موضوع تعیین کننده وضعیت کلیه کسب و کارها در جهان خواهد بود. محور اساسی در جهان تولید دانایی سرعت آن و میزان آن خواهد بود. یکی از موضوعات محوری برای بقا کسب و کارها و حتی تعیین استراتژی ها موضوع Breakthrough می باشد. در این مقاله سعی شده است مباحثی مانند تولید و تجارت دانایی، علومIT و ICT ، تجارت نانو تکنولوژی و مالکیت معنوی در سال ۲۰۲۰ مورد بحث و بررسی قرار گیرد.