سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدهادی داودی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، کارشناس ارشد مرکز تح
جواد طباطبایی یزدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
سعید نبی پی لشکریان – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

سدهای زیر زمینی از جمله تکنیک هایی است که به کمک آن می توان از طریق بهبود مدیریت منابع ابی موجود، بهره وری از آنها را افزایش داد. همچنین، با جمع آوری و استحصال آبهایی که از دسترس خارج می شوند، به هنگام خشکسالی بهمقابله با بحران کم آبی پرداخته ، و میزان خطر پذیری را کاهش داد. اینتکنیک کاربردهای متفاوتی داشته و در شرایط مختلف قابل اجرا می باشد، ضمن اینکه مکانیزم تاثیرهای متعددی را نیز دارا میباشد. در این مقاله به طور اجمالی انواع سدهای زیر زمینی از چندین نقطه نظر بررسی و مطالعه می شود. به طور کلی سدهای زیر زمینی میتوانند در صنعت آب کشور ما به یکی از دو صورت زیر نقش موثری ایفا نمایند: ایجاد مخازن و سفره های جدید آب زیر زمینی (سدهای زیر زمینی مخزنی)، محافظت از سفره های آب زیر زمینی موجود (سدهای زیر زمینی حفاظتی) . در اجرای سدهای زیر زمینی، می توان از مصالح مختلفی که در اجرای سدهای رایج سطحی استفاده می شود بهره جست. در عین حال روش جدید NBT نیز مطرح می باشد که می تواند قابلیت های اجرایی و بهره وری از سدهای زیر زمینی را تا حد قابل توجهی توسعه داده و تسهیل نماید. همچنین درمناطق شمالی کشور و در شرایط مناسب، سدهای زیر زمینی از نوع هیدرولیکی نیز قابل استفاده هستند.