سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
هادی صادقیان – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران، پردیس البرز
فرهاد کتیرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، دانشگاه آزاد اسلامی یزد

چکیده:
با افزایش جمعیت شهرها و رشد و توسعه شهر شبکه های تأسیسات شهری از جمله شبکه های آب و فاضلاب نیز روز به روز پیچیده تر شده و با افزایش تعداد م شترکین ارائه خدمات و مدیریت و بهره برداری از این شبکه- هاد دشوارتر می شود. یکی از راههای حل این مشکل استفاده از سیستم های جامع مدیریت اطلاعات جهت توسعه و مدیریت شبکه های شهری از جمله شبکه های آب و فاضلاب می باشد. هدف از انجام این تحقیق تشریح نحوه بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی و مدیریت شبکه های آب و فاضلاب شهری می باشد. در ابتدا به کلیاتی در مورد شبکه های آب و فاضلاب شهری و مشکلات مربوط به بهره برداری از آنها اشاره می شود و سپس مراحل مدیریت این شبکه با استفاده از GIS تشریح می گردد. سپس بخشی از نقشه شبکه آب شهر اصفهان به عنوان نمونه در فرمت GIS مورد مطالعه قرار گرفته و جزئیات مربوط به آن بررسی می گردد. در انتها نتایج حاصل از مطالعه شکبه ارائه شده و پیشنهاداتی برای رفع معضلات مربوط به آن بیان می شود.