سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاد محمدی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندس عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اگر در ادوار مختلف تمدن بشری، از آب به عنوان یک عامل اساسی در بوجود آمدن تشکل های اجتماعی، توسعه جوامع صنعتی و پیشرفت های علمی یاد شده است. امروز و در دوران آب دیپلماسی ، اقتصاد سیاست و به موازات این دو، جنبه های زیست محیطی توسعه منابع آب، به عنوان مباحث کلیدی و انگیزه های نوین در امر برنامه ریزی منابع آب، ضرورت هدایت سیاست های تصمیم گیری و طرح های مدیریتی این حرفه را از قالب های کلاسیک به سمت چارچوب های جدیدی ایجاب می نماید. استراتژی های تصمیم گیری در این گونه چارچوب های ابتدا بایستی بر اساس ترکیب دو عامل مهم تجزیه و تحلیل و میزان بینش و قضاوت حرفه ای شکل گرفته، سپس با داشتن اطلاعات کلیدی از قبیل: ساختارهای تصمیم گیری، ریسک پذیری، نقش آب در توسعه سیاست های اقتصاد ملی، انتقالتکنولوژی و غیره، تصمیم گیریها به مورد اجرا گذاشته شوند. هدف از این مقاله، شناسایی، بررسی و ارزیابی عواملی است که در شکل دادن به چارچوب های مورد نظر نقش اساسی را ایفا نموده تا این چارچوب ها به عنوان ابزار مفید در تصمیم گیری های برنامه ریزی و مدیریت منابع آب مورد استفاده قرار گیرند.