سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فریبرز جباری – شرکت سهامی باتریسازی نیرو

چکیده:

وجود پتانسیلهای بالای قابل صرفه جوئی در مصرف انرژی در کارخانجات تابعه شرکت سهامی باتریسازی نیرو و نقش موثر هزینه های انرژی در قیمت تمام شده محصولات و لزوم کاهش آن جهت امکان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، باعث شده تا بحث مدیریت مصرف انرژی از جایگاه
ویژ های در این شرکت برخوردار شود . شرکت سهامی باتریسازی نیرو با بیش از ٢٠ مگاوات دیماند، جهت افزایش بهره وری در مصرف انرژی بخصوص انرژی الکتریکی و کاهش هزینه های آن در ٣ محور ، مدیریت هزینه، مدیریت بار و مدیریت مصرف اقدامات وسیعی را انجام داده و در دست اقدام دارد که نتیجه آن اقدامات، صرفه جوئی سالیانه ٤٨٣٠ میلیون ریال در هزینه انرژی می باشد . مطالبی که در این مقاله ارائه شده شامل اقدامات انجام یافته در زمینه مدیریت مصرف انرژی، اقدامات دردست انجامدر ٣ بخش تقریبا بدون هزینه، کم هزینه و پرهزینه و فعالیتهای برنامه ریزی شده آتی (تا سال ١٣٨٣) می باشد.