سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهرا سبزواری –

چکیده:

از انجا که منابع انسانی بخش عظیمی از سرمایه شرکت ها را به خود اختصاص میدهند لذا برنامه ریزی دقیق و توجه همه جانبه به این سرمایه عظیم می تواند سازمان ها رادر حرکت هرچه بهتر و بیشتر به سوی توسعه اجتماعی و اقتصادی پیش برده و دسترسی به اهداف والای سازمان را به دنبال داشته باشد از انجا که مدیریت منابع در دستور کار کلیه جوامع نهاده شده است مدیریت منابع انسانی نیز می تواند به اصلاح باورها و عقاید و درنتیجه کاهش هزینه های پرسنلی بیانجامد از طرفی با توجه به تدوین گزارشات عمده مدیریتی از طریق حسابداری به نظر می رسد گزارشگری منابع انسانی در صورت های مالی سهم مهمی در ارائه اطلاعات مطلوب مورد نیاز استفاده کنندگان ازاین صورت ها ایفا خواهدکرد. از این رو درمقاله حاضر سعی گردیده پس از تعریف منابع انسانی و ضرورت به کارگیری این منابع معیارهای اندازه گیری آن مطرح گردد. همچنین در ادامه به مدیریت منابع انسانی و نحوه گزارشگری آن ازطریق حسابداری اشاره شده ست.