سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نرجس هاشمی – کارشناس ارشد مهندسی طراحی محیط زیست

چکیده:

فرسایش خاک عبارت از انتقال خاک توسط عوامل ی نظ یر آب، خاک و باد می باشد . خاکها نه هم ی شه پایدارند و نه ویرانی ناپذیر، اما ممکن است که بر اثر مدیریت نادر ست تغییر یافته یا از بین بروند . سرعت تشکیل خاک یا با سرعت فرسودگی طبیعی آن برابر است یا از آن فراتر می رود . بنابراین هنگامی که فرسایش بر اثر مدیریت نادرست بیشتر از .( میزان فرسایش طبیعی (زمین شناختی) می شود، دشواریهای جدی بوجود می آورد (سینگر، ۱۳۷۰ بشر از ر وزی که شروع به جنگل زدایی در شیب های تند کرد با مشکل فرسایش خاک و مسدود شدن نهر ها و رودخانه ها و تبدیل دریاچه ها به باتلاق مواجه گردید، بنابراین با توجه به دانش خود روشهای مهندسی برای جلوگیری از فرسایش خاک ابداع نمود.