سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهدی حاجی ابراهیم زرگر – مشاور مدیریت استراتژیک وزارت دارایی و اقتصاد – شرکت سهامی خدمات ماشین

چکیده:

در این مقاله ضمن پرداختن به پدیده تغییر و چگونگی مدیریت آن ، به بیان رویه اخذ تصمیمات اخذ شده در اثر پدیده یاد شده و نتایج حاصله از آن با توجه به استراتژی بکار گرفته شده در شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی اشاره شده است .
این شرکت با دیرینه قریب به چهل سال به عنوان یکی از پیشتازان صنعت انفورماتیک کشور شناخته می شود که از ابتدا تمامی امور محوله مکانیزه وزارت دارایی و اقتصاد را انجام می داده است و دارای رتبه شش در میان شرکتهای ثبت شده در شورای عالی انفورماتیک می باشد . لکن در طی سالهای اخیر و با تغییر رویه مالکیت آن از دولتی به نیمه خصوصی ، همچنین گستردگی بازار رقابت ، پا نهادن در بازار خارجی و داخلی تغییر را در پیشروی خود مشاهده نموده از برنامه ریزی استراتژیک و کارت امتیازی متوازن جهت مدیریت تغییر و بهره برداری مثبت پتانسیل فرصتها در بازار و نقاط قوت درون سازمانی استفاده نموده است . این مقاله ضمن ذکر نحوه انجام فعالیت مدیریت استراتژیک در شرکت ، تغییر پارادایمها ، انتخاب رویکردهای مناسب ، فرهنگ سازی و سازماندهی مناسب به ذکر نتایج حاصله در سازمان پس از طی مدت یکسال از قبیل افزایش سود و بهبود در شاخص های مالی، افزایش نرخ پروژه های درآمد زا ، حضور در بازار شبکه با توجه به بازبینی ساختار ، ایجاد دپارتمان و قوانین مربوط به دپارتمان بازار یابی ، طرح و توسعه، برونسپاری ، ارتقاء قابل توجه رضایت صاحبان سهام و مشتریان می پردازد ، در حالیکه نگارنده بر این باور است پیامدهای ابتر در دو سال مابقی پروژه کارت امتیازی متوازن عینی تر خواهد بود .