سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبرز ناطقی الهی – استاد بخش سازه ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله،تهر
علی فروغی – کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، تهران

چکیده:

عدم ساخت و ساز صحیح و اصولی بعضی ساختمانها و تاسیسات در گذشته و آسیب پذیر بودن آنها در برابر زمین لرزه ها ، مقاوم سازی در برابر زلزله را به عنوان یکی از مهمترین سیاست های دولت در چند سال گذشته قرار داده است . با توجه به جوان بودن این گونه پروژه ها در کشور ، قطعا تا زمان نهایی شدن دستورالعملی برای اجرای این گونه پروژه ها امکان خطا و اشتباه وجود دارد . قطعا اظهار نظر و پیشنهادات متخصصان و دست اندر کاران این امر میتواند در به نتیجه رسیدن سریع و ایجاد روش هماهنگ و نهادینه شدن اجرای پروژه های مقاوم سازی کمک کند . در این مطالعه سعی شده تا با استفاده از تجربیات نگارندگان و دیگر همکاران روشی برای اجرای پروژه های کلان که در اجرا تفاوتهای بسیاری با پروژه های عادی مقاوم سازی دارند پیشنهاد شود .