سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید قنادی – مدیر دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

چکیده:

موضوع کیفیت آب و کنترل آن افزون بر جنبه های تخصصی و رویکردهای اجتماعی مترتب بر آن، معیار قضاوت و نمادی از عملکرد سازمان است. بر این اساس مدیریت کارآمد این واحد تنها با لحاظ داشتن حساسیت های اجتماعی و سلامت آب شهری و روستایی و برخورداری از ویژگی های توکل، تعهد، تخصص، تعلق ، تداوم، تحول و تکامل می تواند بر تنگناهای کیفیت آب، رفع نقیصه ها و جبران عقب ماندگی های پیشین فایق آید.
تغییر در فرصت ها ، تهدیدها، قوت ها، انتظارات و موقعیت ها همگی ادامه ی بقا، رشد و توسعه را نیازمند تحول می سازد. این تغییرها در ارکان، نگرش ها و انتظارها از کیفیت آب به حدی فاحش است که هویت نوینی را برای این بخش تعریف و الزام های آن را پیچیده تر ساخته است. ظهور رویکردها، ایده ها و شاخص های جدید در این رشته ی تخصصی همراه با سختگیرانه تر شدن استانداردها و ضابطه ها از یک سو و از دیگر سو تسری یافتن جنبه های نظارتی آن به تمامی اجزای تاسیسات و چرخه ی انسان ساخت آب، از موضوع های فراوری واحدهای کنترل کیفیت است که همگی آن را نیازمند تحول می سازد و پر واضح است که پیشنیاز تحول روز آمد بودن و پیش گامی است.
هرچند درسال های اخیر با ارتقای سازمانی این واحد و تقویت تجهیزات آزمایشگاهی و ایجاد زمینه ی رقابتی، مستندسازی، تفکر و اقدام برنامه ای تلاش شده است تا توان اثر گذاری این دفتر بر تغییرات کیفیت آب فزونی یابد، اما نباید از یاد برد که کنترل، نظارت و اقدام پیشگیرانه بر عامل های اثر گذار بر کیفیت آب ها مشتمل بر زایده های صنعتی، رواناب های کشاروزی، سموم و مواد نفتی آلاینده های هوا و فضولات حیوانی از یک سو و از دیگر سو ضرورت های محلی استحصال بیش از سرعت بازیابی که پیش روی آب های شور را در پی دارد، همراه با ساختار زمین شناسی برخی مناطق، از جمله عامل های اثرگذار بر کیفیت آب ها هستند که مدیریت آن ها اغلب خارج ازحوزه ی مسوولیت شرکت ها است.
در چنین شرایطی مشارکت بین بخشی برای پیشگیری از آلودگی های احتمالی و حفظ کیفیت آب در منابع تامین، رویکرد نخستین است که با به روز ساختن فرآیندهای تصفیه و سالم سازی آب و کنترل ونظار هوشمندانه بر روند تغییرات کیفیت آب از منابع تامین تا مبادی مصرف، سلامت کیفیت آب توزیع شده تضمین می شود.
در اجرای این راهبرد، به روز ساختن دانش و توان تخصصی مدیران و کارشناسان، تدوین مستندهای علمی لازم، پیش بینی حرایم بهداشتی منابع آب در طرح های توسعه ، بازنگری در فرآیندهای تصفیه ی آب، ایجاد و توسعه ی ایستگاه های کلرزن و آزمایشگاه های ثابت و سیار با توان شناسایی و تعیین مقدار تمامی آلاینده های آب از برنامه های کاری این واحد است.
در شرایط پیش روی و آینده موفقیت در مدیریت کنترل کیفیت و تضمین سلامت آب، بدون نظارت هوشمندانه و مستمر بر تغییرات کیفیت آب، دانایی، توانایی و راستی مبتنی بر پیشگیری ، مدیریت اطلاعات، شفافیت ، دانش و مهارت ممکن نخواهد بود.