سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی مرادزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مدیریت و بهره برداری از یک شبکه انتقال آب برای جوامع شهری و روستایی از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع این موضوع حیاتی است که بتوانیم آب کافی را در زمان مورد نیاز و به اندازه کافی در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم. و از وقوع بحرانهایی که ممکن است از کمبود آب در شبکه بوجود بیاید پیشگیری نماییم. بنابراین اگر از روش هایی استفاده شود که بتوانند از طریق شبیه سازی، شبکه واقعی را تحلیل کنند به بهره بردای و مدیریت و پیشگیری از وقوع مشکلات کم آبی در شبکه کمک بزرگی شده است. در اینجا سعی شده است که با انجام یک مطالعه موردی قابلیت های چنین روشی بررسی شود. منطقه مورد بررسی تعداد ۱۹ روستا در ۷۰ کیلومتری شرق شهر رشت می باشد. روستا های منطقه طرح، اغلب درکنار جاده گسترش یافته اند و روستاهایی که روند خانه سازی آنها به صورت متمرکز انجام پذیرفته است بسیار ناچیز می باشند. همین امر موجب بروز بسیاری از مشکلات در امر طراحی خطوط انتقال آب و توزیع آن در روستا خواهد گردید. در این مقاله، کل شبکه اجرا شده،به طور مجازی از طریق نرم افزار مدل می شود. تمامی مشخصات پروژه، از قبیل جنس، طول و قطر لوله ها، نوع پمپ و مکان مخزن تأمین آب پروژه مذکور از قبل تعیین شده و در این بررسی، لحاظ شده است. محاسبات هیدرولیکی قسمت حلقوی شبکه با نرم افزار EPANET-2 ،[۲]،و قسمت خطی آن (از گره آبده تا روستای مربوط به آن) توسط نرم افزار EXCEL انجام شده است. بامدل سازی یک شبکه آبرسانی یا آبیاری تحت فشار می توان به روشنی مقادیر سرعت و فشار را در لوله ها وگره ها مشاهده کرد. به این ترتیب می توان نقاط بحرانی و آسیب پذیر شبکه را بخصوص از لحاظ فشار و سرعت شناسایی نمود ودر مواقع اضطراری با خارج کردن یک یاچند پمپ از مدار و یا کم کردن مصرف با مشکلات مقابله کرد. بنابراین با داشتن چنین مدلی می توان در کوتاهترین زمان ممکن اطلاعات کاملی از سامانه، از قبیل سرعت آب در لوله ها و فشار در گره ها را بدست آورد که این موضوع از لحاظ مدیریتی و جلوگیری از وقوع بحران، بسیار حائز اهمیت است.