سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد اسماعیلی – دانشجوی مهندسی صنایع گرایش ایمنی صنعتی

چکیده:

با توجه به کاربرد روز افزون پرتوها در زمینه های مختلف پزشکی ،کشاورزی ،صنعت و آموزش ، شناسایی مخاطرات و مدیریت ریسک ناشی از هریک از آنها امری قابل توجه است .
به منظور کنترل ریسک ناشی از پرتوها در مرحله اول نیاز به شناسایی پرتوهای پرکاربرد و شناسایی خطرات وآثار هر یک از آنها وجود دارد . در مرحله بعد برآورد ریسک ناشی از هر یک از این مخاطرات مورد نیاز است، امروزه در ارزیابی ریسک ناشی از پرتوها سعی برآن است واحدهای SI مانند سیورت و گری جایگزین واحدهایی چون coulomb/kg یا Rad شود .
پس از شناسایی و برآورد ریسک به منظور کنترل ریسک ها از روشهای حفاظتی در برابر پرتوها مانند افزایش فاصله،کاهش زمان مواجهه وحفاظ گذاری استفاده شده وتاثیر هر یک از این روشها بر کنترل ریسک برآورد شده،سعی می شود بهترین گزینه یا ترکیبی از آنها برای مدیریت ریسک ناشی از پرتوها به کار برده شود .