سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر نوری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدباقر منهاج – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود شفیعی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با پیشرفت سریع تکنولوژی و توسعه روزافزون شبکه انتقال گاز، بر پیچیدگی های آن افزوده شده است و موضوع مدیریت و کنترل بهینه آن، علاوه بر صرفه های اقتصادکه با خود به ارمغان می آورد، امروزه، به عنوان مسئله ای حیاتی و امنیتی برای یک کشور مطرح می باشد . به کارگیری یک روش تحلیلی جهت مطالعه شبکه، مزایای بسیاری به همراه دارد، که می تواند در زمینه طراحی، بهره برداری و بهینه سازی شبکه، مورد استفاده قرار گیرد . ما جهت مدل سازی این شبکه، از اتوماتان هایبرید، به عنوان یک شیوه جدید مدل سازی، استفاده نموده ایم . براساس این شیوه مدل سازی، هم امکان بهره گیری از راه حل و شیوه تحلیل سیستم هایبرید، که مدلی واقعی از شبکه است، وجود دارد و هم با استفاده از یک روش خلاصه سازی ( و اعمال آن به این مدل هایبرید ) ، می توان سیستم خلاصه شده ( که یک سیستم رخداد گسسته است ) را براساس روش های تحلیلی گسسته موجود تحلیل نمود . علاوه براین، با ارائه روش جدید خلاصه سازی فازی جهت سیستم واقعی و همچنین پیشنهاد یک سیستم کنترلی هوشمند، عدم قطعیت های موجود در سیستم به خوبی مورد توجه قرار گرفته اند و سیستم با یادگیری از محیط، در مواجهه با مسائل جدید شبکه بسیار کاراتر از سیستم های کنترل نظارتی متداول، عمل می نماید