سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا فرضی پورصائن – شرکت کارتن ایران

چکیده:

از آنجایی که اغلب امور در واحدهای تحقیق و توسعه به صورت پروژه های تحقیقاتی مطرح است،لذا مدیریت و کنترل، نقش مهم و حیاتی در اتمام موفقیت آمیز و بموقع پروژه ها دارد. بدین منظور هم اکنون از شبکه های PERT , CPMاستفاده می شود. اما تجربهثابت کرده است که شبکه های PERT , CPM برای پروژه های تحقیقاتی مناسب نیستند زیرا اولاً پروژه های تحقیقو توسعه از یک سری فعالیت های ساخت نایافته (غیر تکراری) تشکیل شده اند و ثانیاً اکثر فعالیتها بیشتر احتمالیهستند تا قطعی. بهیمن منظور از تکنیک GERT به عنوان ابزار تخصصی جهت زمان بندی و کنترل پروژه های تحقیقاتی استفاده می شود. این تکنیک با استفاده از مباحث تئوری گرافها، معادلات توپولوژی و آمار، زمان بندی و کنترل پروژه های تحقیقاتی را انجام می دهد. ورودی این مدل، زمان هر فعالیت به همراه توزیع آماری مربوطه، احتمال وقوع هر فعالیت و بالاخره ترسیم شبکه احتمالی است.
خروجی این مدل، میانگین زمانی اتمام پروژه ، احتمال اتمام موفقیت آمیز پروژه به همراه واریانس مربوطه و احتمال شکست پروژه به همراه واریانس مربوطه است. با در دست داشتن این احتمالات، می توان از طریق تحلیل WHAT-IF به احتمالی قابل قبول جهت اتمام موفقیت آمیز پروژه دست یافت. در این مقاله سعی می شود تا ادبیات موضوع به همراه یک مثال علمی به زبان ساده ارائه گردد.