سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مصطفی خادمی –

چکیده:

با توسعه شهر نشینی و پیشرفت های همه جانبه اقتصادی / اجتماعی که در ابعاد مختلف زندگی و در بخش های گوناگون توسعه حاصل گردیده، امکان رخ داده های فوریت دار با کاربرد نابجای منابع طبیعی و استفاده از مواد شیمیایی در محیط زیست، در هر کجا و تحت هر شرایط می تواند رخ دهد. تمرکز اصلی این مقاله روی اصول عمومی مدیریت در شرایط اضطرار وپاسخ به موقعیت ها فوریت دار است. سد و تاسیسات آن از ناحیه عوارض طبیعی، تکنولوژیک و مواد شیمیایی و حتی چالش های اجتماعی در معرض خطر وقوع آسیب های فوریت دار قرار دارند.
ارزیابی رخ داد و اقدامات اولیه در پاسخ به آن از جمله آمادگی، جلوگیری، تسکین، برگشت و ارزیابی موضوعاتی هستند که در جزییات مورد توجه واقع میشوند. اصول و ضوابط عمومی درمقابل فاجعه های طبیعی / تکنولوژیک فوریت دار، چهارچوب مدیریت رخ داد را ترسیم می کند. روش های مختلف الودگی زایی وسر فصل های عمده مقابله با آسیب در سد، تاسیسات آن و خطوط انتقال نیرو اجزای موثری از مدیرتی ارائه خدمات در شرایط اضطرار در گزارش اند.